ELFLA administratīvā vadītāja: Jana Mihailova

tel: 25189898, ropazisalaspils@gmail.com

Pieņemšana darba dienās no plkst.9:00 Stadiona ielā 3, Ropaži, (Ūdenstornis), Ropažu novads, LV-2135. Iepriekš saskaņojot laiku.

 

Biedrības valdes priekšsēdētāja: Eva Haberkorne – Vimba

tel:29210007, eva.haberkorne@gmail.com

 

Grāmatvede: Everita Varslavāne, 29480827

 

Rekvizīti:

Biedrība “Ropažu Salaspils partnerība”

Reģ.nr. 40008146522

Adrese: Sporta iela 2, k.2, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135

A/S SWEDBANK;

Kods: HABALV22

Konts: LV04HABA0551026483273

Valsts kases konts:LV64TREL9166289001000

Kods: TREL

Biedrības reģistrācijas datums: 17.09.2009