Apstiprināta Ropažu Salaspils partnerības SVVA stratēģija 2023. -2027.gadam

2024.gada janvārī apstiprināta biedrības “Ropažu Salaspils partnerība” stratēģija. Stratēģijas īstenošanas teritorija ir Ropažu novads, kurā ietilpst – Stopiņu, Ropažu un Garkalnes pagasti un Vangažu pilsēta, un Salaspils novadā, kurā ietilpst – Salaspils pilsēta un Salaspils pagasts.

Vīzija VRG darbības teritorija ir atpazīstama ar sakārtotu, zaļu, drošu, mūsdienīgu un iekļaujošu dzīves vidi, augstu vietējo iedzīvotāju aktivitāti, kas veicina teritorijas ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, kopienu veidošanos un katra indivīda personīgo izaugsmi.

SVVA stratēģija izstrādāta pamatojoties uz vietējās teritorijas vajadzībām, tajā noteikti šādi stratēģiskie mērķi un rīcības:

M1 Vietējos resursos balstītas uzņēmējdarbības attīstība – 466 634 EURO

1.1. “Lauku biļete”

1.2. Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība

M2 Pievilcīgas dzīves vides un aktīvu kopienu attīstība – 311 089 EUR

2.1. Vietējai sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas – Stratēģiskais projekts.

2.2. Kopienu stiprināšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

2.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Ar Stratēģiju var iepazīties šeit:

Šī gada pirmajā pusē tiks izsludināts LEADER projektu konkurss, kurā plānoti gan uzņēmējdarbības atbalsta, gan kopienu atbalsta projekti. Aicinām sekot līdz jaunumiem mūsu mājas lapā un sociālajos tīklos.

LEADER projekti būs jāsagatavo atbilstoši Stratēģijai un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana”

Līdzīgi raksti

Image coming soon
28Feb
Otrajās Lieldienās, 1.aprīlī, pie Ropažu Kultūras un izglītības centra būs lustīga Lieldienu svinēšana. Līdztekus koncertam, radošajām darbnīcām, olu krāsošanai, zirgu izjādēm... Lasīt vairāk
27Feb
“Mājas kafejnīcu dienas” ir iemīļots un gaidīts vasaras pasākums, kurā durvis apmeklētājiem ver improvizētas kafejnīcas, aicinot baudīt dažādus Latvijas reģionus caur... Lasīt vairāk
Image coming soon
2Feb
22.februārī no pl. 14.00, Ropažu novadā, “Getliņi EKO” vides izglītības centrā notiks (sa)darbības pasākums “KOPĀ BŪS AUGT!”. Šis ir otrais no... Lasīt vairāk
19Jan
2024.gada janvārī apstiprināta biedrības “Ropažu Salaspils partnerība” stratēģija. Stratēģijas īstenošanas teritorija ir Ropažu novads, kurā ietilpst – Stopiņu, Ropažu un Garkalnes pagasti... Lasīt vairāk