ĪSTENOTIE ELFLA un EZF PROJEKTI ROPAŽU NOVADĀ 2.DAĻA