Pajūgu braukšana. Projekts “Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt”