Iepirkumi

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Portatīvais dators ar programmnodrošinājumu, 1 gab
Prasības piedāvājuma noformējumam: Ieskanēts, parakstīts piedāvājums e-pastā: ropazigarkalne@gmail.com ar cenas piedāvājumu noteiktā termiņā.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:līdz 07.09.2020. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija un piedāvājuma forma