LEADER Sadarbības projekti

Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums

Ar mērķi attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām...
Lasīt vairāk

Karjeras izglītība – atbildība par savu un valsts nākotni

Projekta mērķis: Piedāvāt skolēniem “rīkus”, kas palīdzētu saprast nākotnes iespējas darba tirgū, savu potenciālu un talantus, lai izdarītu...
Lasīt vairāk

Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai

Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņas un labās prakses piemēru pārnese un aktivitāšu kompleksa īstenošana upju uz ezeru pieejamības un pievilcības...
Lasīt vairāk

Senie amati- no tradīcijām līdz mūsdienām

Projekta mērķis ir: 1) spēcināt un popularizēt amatniecības nozari, veidot sadarbības tīklu starp amatniekiem partnervalstīs, dalīties labās...
Lasīt vairāk

EKO ZIEMEĻOS (EKO NORTH)

PROJEKTA MĒRĶIS: Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu jauniešu vidū, tai skaitā iepazīstinot ar labo praksi –...
Lasīt vairāk

Tūrisma attīstība no tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam

PROJEKTA MĒRĶIS: Projekta mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, radīt jaunus inovatīvus tūrisma...
Lasīt vairāk

Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas staļļu, zirgkopju, zirgu saimniecību, tūrisma saimniecību un to piedāvāto pakalpojumu konkurētspēju,...
Lasīt vairāk