Noslēgusies akcija “Pajautā Kandidātam?”

Ir noslēgusies biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” rīkotā Facebok akcija “Pajautā Kandidātam?” Akcijas mērķis bija veicināt pilsonisko līdzdalību, rosinot dialogu starp iedzīvotājiem un politiskajām partijām priekšvēlēšanu laikā. Aizpildot vienkāršu anketu, jaunā Ropažu novada iedzīvotāji anonīmi varēja uzdod jebkuru jautājumu kādai no politiskajām partijām. Zemāk publicējam iesniegtos jautājumus pa tēmu blokiem un partiju atbildes uz tiem.

TŪRISMS

JAUTĀ Garkalnes iedzīvotājs: Labdien! Sakiet, lūdzu, kāda ir paredzamā novada tūrisma politika ? Vai ir sagaidāms vienots Tūrisma informācijas centrs. Ja ir, tad kur un kāds?

ATBILD “Kustībai “PAR!”: Tūrisma politika ir būtiska novada iekšējās asinsrites sastāvdaļa, lai nodrošinātu gan ienākumus vietējiem uzņēmējiem, gan nodrošinātu novada atpazīstamību viesiem un sadarbības partneriem. Tūrisma turpmākai attīstībai ir liels potenciāls, atbalstot jau esošos tūrisma uzņēmējus un pakalpojumus, kā arī iesaistoties sadarbības projektos valsts un starptautiskā līmenī, t.sk. ar Rīgas pilsētu. Tūrisma informācijas centrs ir jāveido un tā atrašanās vietai jābūt tur, kur ir vislielākā tūrisma plūsma vai tūrisma potenciāls. Bet vienlaikus informācijai par tūrisma pakalpojumiem novadā ir jābūt pieejamiem visos klientu apkalpošanas punktos, bibliotēkās un dienas vai radošajos centros. Kustības “Par!” viena no prioritātēm ir “Moderna un cilvēkiem draudzīga dzīvesvieta, kas sākas ar pārdomātu teritorijas plānojumu un sakārtotu vidi, kurā pilsēta un lauki apvienojas spēcīgā novadā” un viens no uzdevumiem, lai to sasniegtu ir mērķtiecīgi attīstīt tūrisma nozari.

ATBILD “Jaunā Konservatīvā partija”: Mūsu redzējums tūrisma jomas attīstībai Ropažu novadā būtu tāds, ka nepieciešama tūrisma pakalpojumu digitālās platformas izstrāde, kas sevī ietvertu pilnu pakalpojumu klāstu, par to, ko piedāvā jaunā novada tūrisma teritorijas un tūrisma uzņēmumi. Esam par vienota tūrisma koncepcijas izstrādi apvienotajā novadā. Un noteikti arī tūrisma informācijas centru ar filiālēm, kas iespējams būtu sasaistē ar vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Tāpat, jau šobrīd novadi aktīvi darbojas EXIT Rīga (EXIT RĪGA ir tūrisma reģiona zīmols, kas apvieno tuvējos Pierīgas novadus, piedāvājot plašas tūrisma un izklaides iespējas vien 50 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu). Ropažu un Garkalnes novads, kā sadarbības partneri un Stopiņu novads kā biedrs. Kas noteikti būtu jāturpina. Tāpat jāturpina aizsāktā veiksmīgā sadarbība ar Vidzemes Tūrisma asociāciju, kas paver plašākas tūrisma tīkla attīstības programmas izstrādi visam reģionam.

ATBILD Nacionālās apvienības Ropažu nodaļa: 1) Ir jābūt izveidotam vienotam novada tūrisma maršrutam, dodot iespēju savienot ar takām, ceļiem novadā jau esošos tūrisma maršrutus. 2) Tūrisma informācijas centra izveide ir atbalstāma. Ja to veidotu klātienē, tad tam ir jāatrodas maksimālu tuvu izstrādātā tūrisma maršruta sākuma punktam. Tas var būt arī virtuāls, iedzīvotājiem un viesiem pieejams pēc nepieciešamības.

ATBILD Latvijas Zemnieku savienība: Jaunajā Ropažu novadā ir jābūt vienotai tūrisma politikai. Ir jāpopularizē novads, iedzīvotāji, uzņēmēji un tradīcijas.

ATBILD Latvijas Zaļā partija “Ropažu nodaļa”: Katra bijušā novada administratīvajā centrā būtu jābūt informācijas punktam ar koordinējošu centru Ulbrokā

ATBILD Partija “Stabilitātei!” Tūrisma politika būtu veidojama tā, lai izceltu apvienotā Ropažu novada aprises un veicinātu jaunu tūrisma objektu (dabas takas u.c.) veidošanu novadā. Tūrisma informācijas centru būtu vēlams veidot Ulbrokā, kur patlaban paredzēta arī visa apvienotā Ropažu novada pašvaldības administrācijas atrašanās vieta. 

ATBILD partija “Latvijas Attīstībai”: Stacionāros tūrisma informācijas centrus sākotnēji esam ieplānojuši veidot Ulbrokā un Ropažos. Bet papildus izveidosim jaunā Ropažu novada digitālo tūrisma un apskates objektu karti, kā arī novada tūrisma vietu audiogida mobilo aplikāciju. Sekmēsim efektīva un radoša tūrisma iespējas, tādējādi padarot novadu par unikālu un saistošu tūrisma galamērķi ar pievienoto vērtību. Latvijas attīstībai mērķis ir attīstīt kultūras tūrismu Ropažu novada pagastos un Vangažu pilsētā (brīvdabas pasākumi, kulinārā mantojuma dienas, Annas diena, latviešu un mazākumtautību folkloras dienas u.t.t.).

ATBILD Ropažu KPV LV nodaļa: Mēs KPV LV Ropažu nodaļas kandidāti starpnovadu vienojošo tūrisma infrastruktūras attīstību esam izvirzījuši par vienu no mūsu prioritātēm! Mūsuprāt, droša un ērta gājēju infrastruktūra starp ciemiem ir pamats novada tūrisma attīstībai, kur tam piemērotos maršrutos jāizveido aktīvās atpūtas takas.Katrā ciemā un dabas taku krustpunktos izveidosim Tūrisma informācijas punktus par kuriem atbildēs Tūrisma informācijas centrs. Mūsuprāt, tā atrašanās vietai novadā jābūt pieprasītākajā aktīvās atpūtas krustpunktā!

IZGLĪTĪBA

JAUTĀ Garkalnes iedzīvotājs: Vai jaunajā novadā bērniem, kuri mācās privātās skolās, tiks maksāts pašvaldības līdzmaksājums, pielietojot principu,  nauda seko skolēnam? 

ATBILD Latvijas Zemnieku savienība: Bērni ir novada prioritāte. Protams, ka jaunajā Ropažu novadā saglabāsies pašvaldību līdzmaksājums bērniem, kuri apmeklēs privātos bērnudārzus.

ATBILD “Kustībai “PAR!”: Kustības “Par!” pārliecība ir, ka jaunajā novadā ir jāpārņem labās prakses no visiem novadiem, lai iedzīvotāji būtu maksimāli ieguvēji šīs reformas rezultātā. Jau šobrīd šāds līdzmaksājums konkrētās situācijas ir arī pieejams ne tikai Garkalnes, bet arī Ropažu novadā, līdz ar to, atbilde ir, jā. 

ATBILD Nacionālās apvienības Ropažu nodaļa: Jaunajā novadā 1.kārt ir atbalstāma līdzfinansējuma izlīdzināšana visa novada teritorijā un tā palielināšana privātajām pirmsskolu iestādēm, ja nav iespējams nodrošināt bērnam vietu pašvaldības pirmsskolas iestādē. Garkalnes pašvaldība ir maksājusi līdzfinansējumu audzēkņiem no noteiktas privātās mācību iestādes, kā arī noteiktu laika posmu visiem novadā deklarētiem audzēkņiem dažādās privātās mācību iestādēs. Lēmums par līdzfinansējumu tika atcelts izvērtējot izdevumu ietekmi  uz izglītībai atvēlēto budžetu.Lai godīgi atbildētu uz iedzīvotāja jautājumu, būtu nepieciešams zināt, cik bērniem no jaunā novada būtu nepieciešams šāds līdzfinansējums un cik lielu naudas summu varētu atvēlēt no esošā izglītības budžeta šāda pabalsta piešķiršanai. Būtu jāizvērtē ilgtermiņa ieguvums: vai ieguldīt finansējumu izcilas izglītības iegūšanas nodrošināšanai pašvaldības iestādē, piemēram, nodrošinot visiem novadā deklarētajiem bērniem iespēju piedalīties bezmaksas interešu izglītības pulciņos, kā piem. robotikas, orientēšanās vai valodu pulciņos vai atbalstīt daļu novada bērnu izglītības iegūšanai privātajās mācību iestādēs. Jāmin, ka Garkalnes pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu izglītojošo un sporta nometņu apmaksai katram novadā deklarētam bērnam 50 % apmērā, nepārsniedzot viena gada ietvaros 250 EUR. 

ATBILD Latvijas Zaļā partija “Ropažu nodaļa”: Sekosim lai tā būtu.

ATBILD Partija “Stabilitātei!” : Mūsuprāt, modelis “nauda seko skolēnam” ir vislabākais variants, lai tai skaitā uzlabotu izglītības kvalitāti tajās mācību iestādēs, kurās vēlas mācīties visvairāk skolēnu. Tas motivē pedagogus un skolas administrāciju gan kultūras ziņā, gan mācību satura ziņā pilnveidot savu mācību iestādi, tādējādi saņemot papildu finansējumu. 

ATBILD partija “Latvijas Attīstībai”: Viens no pirmajiem jaunā novada deputātu darbiem būs īsā termiņā izstrādāt un apstiprināt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu vienādus pabalstus un atbalsta pasākumus līdzvērtīgi visā novadā visu pagastu iedzīvotājiem, jo šobrīd gan pabalstu apmēri, gan atbalsta iespējas ir dažādas. Kā viens no Latvijas attīstības prioritātēm būs nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un izmaksāt līdzvērtīgu pabalstu ēdināšanas pakalpojumiem privāto pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojuma saņēmējiem.

JAUTĀ Garkalnes iedzīvotājs: Tā kā iedzīvotāji un jaunās ģimenes ir katras partijas viena no pamata prioritātēm, kāds būs jūsu partijas ierosinājums un rīcība bērnudārzu vietu nodrošināšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (PII). Patreizējā situācijā piemēram Garkalnes novadā ir vairāki simti bērni rindā, kas 2021. gadā netiks uzņemti PII, pat ņemot vērā jauno piebūvi, kas ļaus šogad uzņemt kopumā 120 bērnus, kas patreiz tikai daļēji risina vietas jautājumu. Lūgums privātā dārziņa daļēju kompensāciju neminēt kā risinājumu, jo tas jau ir pieejams un ar visu to joprojām ģimenei rada papildus izdevumus 1500-2000 EUR gadā par vienu bērnu, kas ir atlikusī summa (vecāku daļa) par privātā dārziņa apmeklēšanu. Situācijā, kad ģimenē ir 2 bērni un vecākais bērns joprojām gaida rindā, tad otrajam bērnam nav izredzes tikt bērnudārzā (jo rindā ir vēl talāk), kopējais ģimenes finansiālais slogs par abiem bērniem jau ir 3000-4000 EUR gadā.

ATBILD “Jaunā Konservatīvā partija”: Bērniem no 1,5 gadu vecuma nodrošināsim vietu pirmsskolas izglītības iestādēs vai līdzfinansēsim aukļu pakalpojumus privāto pirmsskolu apjomā.

ATBILD Latvijas Zemnieku savienība: LZS, esot Garkalnes novada vadībā, ir realizējusi Langstiņu bērnudārza “Čiekuriņš” būvniecību, kur par salīdzinoši zemām izmaksām izbūvēja telpas 80 bērniem. Šādu koncepciju par moduļu būvju būvniecību plānojam turpināt attīstīt visā novadā, kā arī meklēt citas alternatīvas iespējas, lai nodrošinātu bērnu rindu mazināšanos pēc iespējas īsākā termiņā.

ATBILD Nacionālās apvienības Ropažu nodaļa: 1) Viens no risinājumiem- apmaksāt bērna pieskatīšanas pakalpojumus vecākiem. 2) Veidot mājdārziņus pašvaldības īpašumos, nosedzot maksu par bērnu tādā pat līmenī, kā tiek maksāts privātajām pirmsskolas iestādēm. Šāds pakalpojums būtu īpaši svarīgs mazuļiem, kamēr tiek piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas iestādē. 3) Būvēt jaunas pašvaldības pirmsskolas iestādes.

ATBILD Latvijas Zaļā partija: Neredzam citu risinājumu kā būvēt papildus bernudārzus.

ATBILD Partija “Stabilitātei!”: Problēma tiks risināta divējādi – no vienas puses pašvaldības bērnudārzu lokāciju palielināšana (pašreizējo novadu pašvaldību ēku pārveidošana par bērnudārziem) un privātā partnerība, piedāvājot atbalstu privāto bernudārzu celtniecībai un attīstībai. 

ATBILD partija “Latvijas Attīstībai”: Pēdējo gadu laikā mūsu reģionu par savu mājvietu izvēlējies ievērojams iedzīvotāju skaits – mēs darīsim visu, lai šī tendence saglabātos, bet vienlaikus arī mazinātu rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm. Mēs apzinamies šo būtisko problēmu, kā risinājumu visa jaunā Ropažu novada mērogā, esam ieplānojuši izveidot jaunas pirmskolas izglītības iestādes Garkalnē un Dreiliņos, uzbūvēt Zaķumuižas pamatskolas piebūvi jaunām pirmsskolas izglītības grupām, atvērt jaunas pirmskolas izglītības iestādes grupas Upesleju sākumskolā. Jau šobrīd esam uzsākuši projekta izstrāde Ulbrokā par pirmskolas izglītības iestādes “Pienenīte” filiāles būvniecību 6 grupām. Kā papildus iespējamis risinājums pašvaldībai būtu izsludināt konkursu par tiesībām sniegt pirmsskolas izglītības pakalpojumu, tādējādi garantējot arī pakalpojuma cenu vismaz uz vairākiem gadiem.

ATBILD Ropažu KPV LV nodaļa: Mēs īpaši detalizēti pārskatīsim bērnudārzu un skolu pieejamība un to darbību novadā. Pēdējo gadu laikā Pierīgas novados populācija ir krietni augusi un liela daļa ir tieši daudzbērnu ģimenes līdz ar ko bērnudārzi kļūst tikai nepieejamāki. Taču svarīgi  ir precizēt katrā bērnudārzā – kādēļ ir tik lielas rindas. Daudzkārt ierobežojumus vairāku bērnu uzņemšanai rosina mazās telpas vai to nolietojums. Mēs vēlamies rast šīs problēmas risinājumu.Mēs arī rosināsim pārskatīt privāto bērnudārzu pilnas summas apmaksu kā arī brīvpusdienas bērnudārzos un skolās no 1-12 klasei. Mūsuprāt, pašvaldībai ir jāpalīdz apgādāt visus skolēnus ar mācību līdzekļiem.Ir nepieciešams veidot moduļa bērnudārzus , kas ļaus vairāk bērniem apmeklēt iestādi. Līdzīgi kā tas strādā Langstiņos, Ādažos un Mārupē, piesaistot Pedagogus ar atbilstošu izglītību. Ropažu novada iedzīvotāji ir pelnījuši tālredzīgu vadīšanu tāpēc mēs darīsim visu, lai celtu novadnieku labklājību un izaugsmi ilgtermiņā!

DIGITALIZĀCIJA

JAUTĀ Stopiņu iedzīvotājs: Patreiz Ropažu novads ir viens no retajiem, kurā nevar iesniegt pašvaldībai iesniegumus latvija.lv. Kā jūs plānojat pašvaldības pakalpojumu digitalizāciju jaunajā novadā?

ATBILD “Kustībai PAR!” E-pakalpojums Latvija.lv “Iesniegums iestādei” šobrīd ir pieejams visām četrām pašvaldībām, kas veidos jauno Ropažu novadu. Iespēja iesniegt iesniegumu, gan Garkalnes, gan Stopiņu, gan Ropažu, gan Inčukalna pašvaldībām. Kustības “Par!” viena no prioritātēm ir “Moderna pārvaldība, kurai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis un kas ir atvērta dažādībai” un šīs prioritātes ietvaros kā viens no uzdevumiem ir pāreja uz atvērtiem datiem un otrs ir publiskās informācijas maksimāla pieejamība un caurskatāmība, kas ir iespējama tieši ar pakalpojumu digitalizāciju.

ATBILD Latvijas Zemnieku savienība: LZS prioritāte ir iedzīvotājs. Un šajā sakarā, viena no prioritātēm ir, sadarbība ar iedzīvotājiem. Tas ietver, gan klātienes iespēja tikties ar domes pārstāvjiem, gan informācijas aprites digitalizēšana. Nav pieņemami, ka uz šo brīdi Ropažu novada iedzīvotāji nevar izmantot platformu latvija.lv, lai sazinātos ar domi. LZS strādās pie risinājumiem, lai visus iedzīvotāju jautājumus var atrisināt e-vidē. Protams, saglabāsies arī klātienes jautājumu risināšana, ņemot vērā iedzīvotāju iespējas.

ATBILD partija “Latvijas Attīstībai”: Katrā no pagastu centriem nodrošināsim kvalitatīvu un efektīvu Vienoto klientu apkalpošanas centru darbību. Klientu centros vienuviet varēs saņemt pašvaldību un vairāku valsts iestāžu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras u.c. pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u.c. Tādejādi nodrošināsim vienotu datu bāzi visā novadā, lai iestādes nodrošinātu dokumentu un datu apriti vienotā sistēmā un būtu viegli iegūstami dati visu jomu speciālistiem,  drošu un ērtu lietošanai;

PĀRVALDĪBAS MODELIS

JAUTĀ Stopiņu iedzīvotājs Kādu jūs redzat novada jauno pārvaldības modeli – vai pa virsu esošajām katrā novadā esošajām struktūrām nāks vēl viens slānis, kas tās pieskatīs (t.i. pa lielam viss paliks kā ir, tikai būs vēl nepieciešams papildus administratīvais resurss) vai esošās struktūras tiks apvienotas samazinot administratīvo aparātu un tā uzturēšanas izmaksas? 

ATBILD “Kustībai “PAR!”: Pēc publiski pieejamās informācijas šobrīd ir izstrādāts jaunais novada pārvaldības modelis kopā ar jauno struktūru, diemžēl mūsu rīcībā nav iespēja iepazīties, lai izteiktu savu viedokli vai redzējumu. Vienlaikus mēs uzskatam, ka reformas galvenā būtība ir uzlabot iekšējo darbu visās esošajās pašvaldības, izveidojot tādu modeli, kas būs visefektīvākais, lai novads attīstītos nevis stagnētu. Tas nozīmē, ka jau saknē mēs neatbalstam tādu reformu, kas raksturota jautājuma uzdevēja situācijā, kad aiz reformas aizsega tikai tiek izveidots jauns vadības slānis. 

ATBILD Latvijas Zemnieku savienība: Jaunajā Ropažu novadā administratīvā aparāta struktūra tiek veidota, ievērojot VARAM izstrādāto metodiku. Un, diemžēl, tas nozīmē, ka administratīvais aparāts būs lielāks un izmaksas arī būs lielākas, pretēji koalīcijas solītam, ka reformas rezultātā, izmaksas administratīvajam aparātam samazināsies! Neskatoties uz to, LZS strādās, lai administratīvais aparāts būtu efektīvs, atklāts un uz iedzīvotājiem vērsts.

ATBILD partija “Latvijas Attīstībai”: Tiks veidotas jaunas, apvienojot un reorganizējot esošās struktūras, kā rezultātā uzlabosies lēmumu pieņemšanas spējas, samazināsies administratīvās izmaksas.

IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES

JAUTĀ Ropažu iedzīvotājs: Kāds ir Jūsu partijas redzējums par iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveidi? Ja atbalstat, kādu redzat sadarbības modeli starp Pašvaldību un iedzīvotāju Konsultatīvo padomi? 

ATBILD “Kustībai “PAR!”: Kustības “Par!” viena no prioritātēm ir “Līdzdalība apkaimes un novada attīstībā”, jo iedzīvotāju līdzdalība sākas ar iesaistīšanos savai apkaimei būtisku lēmumu pieņemšanā. Pirmkārt, mēs to redzam caur spēcīgi līdzdalības budžeta mehānisma ieviešanu. Otrkārt, tās ir konsultatīvās padomes, kuras ir būtisks sadarbības partneris pieņemot lēmumu par attīstības prioritātēm. 

ATBILD “Jaunā Konservatīvā partija”: Konsultatīvās padomes, no mūsu programmas skatu punkta ir noteikti atbalstāma iniciatīva, ko noteiks arī jaunais likums Par pašvaldībām. Mūsu ieskatā pašvaldības pakalpojumu tīklam jābūt veidotam un balstītam tieši uz iedzīvotāju vajadzībām katrā konkrētajā teritorijā. Un to jēgpilni var paveikt veidojot apkaimju konsultatīvās padomes. Mēs esam par iedzīvotāju iesaisti apkaimju aktuālo problēmu apzināšanā un kopīgu risinājumu meklēšanā. Pašpietiekamas apkaimes ir novada attīstības viens no pamatprincipiem.

ATBILD Latvijas Zemnieku savienība: Mēs uzskatām, ka iedzīvotāju konsultatīvajai padomei ir jābūt. Tai ir jābūt aktīvai un darbam jānotiek regulāri. Konsultatīvo padomi ir jāveido no novada aktīvajiem iedzīvotājiem, proti, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

ATBILD Nacionālās apvienības Ropažu nodaļa: Noteikti atbalstāma iniciatīva, kas sevi jau pierādījusi kaimiņvalstīs. Konsultatīvajā padomē būtu jābūt iedzīvotāju ievēlētiem pārstāvjiem, iedzīvotāju biedrību pārstāvjiem.  

ATBILD Latvijas Zaļā partija “Ropažu nodaļa”: Laba ideja ko noteikti vajag realizēt, kas piemēram uzņēmēju intreses un ieteikumus dažās pašvaldībās ņem vērā pie budžeta veidošanas.

ATBILD Partija “Stabilitātei!”: Mēs esam par pilnībā atklātu pašvaldības darbu, līdz ar to mūsu prioritāte ir veidot pašvaldību kopā ar iedzīvotājiem, iesaistot visus novadam svarīgu jautājumu risināšanā. Kā viens no risinājumiem ir izskanējis iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveide, kas, manuprāt, ir labs risinājums pie nosacījuma, ja padomēs iesaistās tiešām motivēti un aktīvi iedzīvotāji. Taču, jebkurā gadījumā, katra iedzīvotāja viedoklis ir svarīgs, un būtiski ir attīstīt attālināto konsultatīvo rīku, kur deputāti varētu ik dienu atskaitīties vēlētājiem un iedzīvotāji varētu publicēt un balsot par iniciatīvām, kas būtu nozīmīgas novada attīstībā.

ATBILD partija “Latvijas Attīstībai”: Jaunās pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā, iedzīvotājiem būs lielāka līdzdalības iespēja, tādējādi paaugstinot pašvaldības darba kvalitāti un atbilstību iedzīvotāju interesēm. Kā viena no iedzīvotāju iesaistītes formām būs iespēja piedalīties budžeta ieviešanas procesā, tādējādi nodrošinot procesu, kas sniedz iespēju pašiem iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta teritorijas attīstības jautājumos. Papildus, pašvaldībās varēs organizēt iedzīvotāju padomes, kas tiktu ievēlētas iedzīvotāju kopsapulcēs. Šādas padomes varēs uzturēt dialogu starp iedzīvotājiem un domi.

ATBILD Ropažu KPV LV nodaļa: Konsultatīvajai padomei ir jābūt, taču pagaidām nav saprotams kāda būs Konsultatīvās padomes ietekme lēmumu pieņemšanai. Mūsuprāt, ir svarīgi izvērtēt citu novadu veiksmīgākos piemērus šajā risinājumā. Tieši komunikācija starp pašvaldību un iedzīvotājiem ir lieta, kurai mēs vēlamies pievērst vislielāko uzmanību. Mēs vēlamies izveidot vienotu platformu, kurā ikviens novada iedzīvotājs varētu saņemt pakalpojumus un ziņot par ierosinājumiem kā arī sūdzībām. Mēs neradīsim kārtējo nepieejamo vidi – mēs rīkosim atklātas tikšanās ar iedzīvotājiem un uzklausīsim tos!

KOMUNIKĀCIJA AR IEDZĪVOTĀJIEM

JAUTĀ Stopiņu iedzīvotājs: Kā plānojat uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem. patreiz esmu uzrakstījies iesniegumu Ropažu novada domei 2020.gada decembrī un atbilde vēl jo projam nav saņemta? 

ATBILD “Kustībai “PAR!”: Atbildes kārtību uz iedzīvotāju jautājumiem nosaka Latvijas normatīvie akti, t.sk. Iesniegumu likums. Kustības “Par!” viena no prioritātēm ir “Moderna pārvaldība, kurai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis un kas ir atvērta dažādībai” un šīs prioritātes ietvaros kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir publiskās informācijas maksimāla pieejamība un caurskatāmība. 

ATBILD Latvijas Zemnieku savienība: Šeit atbilde ir vienkārša – ja šādi gadījumi notiek, domē strādā cilvēki, kuri neatbilst ieņemamajam amatam! Kā jau minējām, LZS iedzīvotāji ir prioritāte un neatbildēšana uz iesniegumiem nav pieņemami!

ATBILD Latvijas Zaļā partija “Ropažu nodaļa”: Tāda pati problēma ir arī Ropažu pašvaldībā, gan lietvedība gan būvvaldē. Jānoskaidro iemesls – vai tā ir darbinieku pārslodze, vai vienkārši nav kontroles sistema ko vajag ieviest.

SADARBĪBAS MODEĻI

JAUTĀ Ropažu iedzīvotājs: Kandidātu skaits vēlēšanu sarakstos ir pietiekoši liels, lai sarežģītu vēlētāja izvēli, atsevišķi startē politiskās partijas, kuras 13.Saeimā ir pārstāvētas, kā apvienības. Jautājums ir: kā izpaudīsies to partiju sadarbība savā starpā novadā, kuras Saeimā ir apvienību sastāvā? Cik neatkarīgas būs šīs partijas novados, kā izpaudīsies Saeimas apvienību ietekme? 

ATBILD “Kustībai “PAR!”: Kustības “Par!” ir sociāli liberāla, proeiropiska politiskā partija, kuras mērķis ir moderna un taisnīga Latvija vienotā Eiropā. Kandidātus, kuri startē no kustības “Par!” saraksta vieno kopējas vērtības un mērķis, lai Ropažu novads būtu vislabākā dzīvesvieta. Ja mēs saņemsim iedzīvotāju uzticību un tiksim ievēlēti Ropažu novada Domē, tad mēs pārstāvēsim Ropažu novada iedzīvotājus kā Kustības “Par! deputāti un nevis kā kādas apvienības deputāti. Latvijas Attīstībai startē paši ar savu sarakstu un savu priekšvēlēšanu programmu. Mēs uzskatām, ka tas, ka kustība “Par!” ir pārstāvēta gan Saeimā, gan Rīgas Domē Ropažu novadam var nākt tikai par labu, jo ir iespējams ātrāk un veiksmīgāk aktualizēt novada iedzīvotājiem  būtiskus jautājumus un atrast sadarbības partnerus ārpus novada robežām.

ATBILD Latvijas Zemnieku savienība: LZS ir vērsta uz sadarbību un neskatoties uz to, kā partijas ir izvēlējušās startēt vēlēšanās, patstāvīgi vai apvienībās, neredzam šķēršļus sadarboties jautājumu risināšanā.

ATBILD Latvijas Zaļā partija “Ropažu nodaļa”: Zaļā partija nekad nav ietekmējusi pašvaldību deputātu darbu. Vismaz man 16 gadu laikā nav bijis pat mājiens par to.

ATBILD partija “Latvijas Attīstībai”: Jaunajā Ropažu novada domē tiks ievēlēti deputāti dažādām partijām un koalīcijas izveidošana un ikdienas domes darbs nebūs tik viegls, kā tas ir bijis ierasts līdz šim jebkurā no esošajām domēm. Lai jaunā dome darbotos pilnvērtīgi un strādātu novada un iedzīvotāju labā, jaunās domes deputātiem būs jārod iespēja atmest sasvstarpējos aizvainojumus un jāmāk biežāk paspiest roku viens otram. Latvijas attīstībai nav “sarkano līniju” un esam gatavi sadarboties ar jebkuru politisko spēku, lai veiksmīgu strādātu novada sabiedrības labā.

BŪVVALDE

JAUTĀ Stopiņu iedzīvotājs: Patreiz Ropažu novada būvvaldē saskaņā ar tās nolikumu ir liels korupcijas risks un uz to netieši norāda novada iedzīvotāji. (Ropažu novades Būvvaldes nolikums punkts 3.16 nosaka, ka būvvalde var pieņemt lēmumu būvvaldes sēdēs ar klātesošo balsu vairākumu, t.i. ja piedalās 2 cilvēki, tad būvvaldes vadītājas balss būs noteicošā lēmuma pieņemšanā. T.i faktiski lēmums tiek pieņets vienpersoniski). Vai plānojat mainīt būvvaldes struktūru un kādi pasākumi plānoti korupcijas mazināšani novadā. 

ATBILD “Kustībai PAR!” Ikviena būvvalde pieņem lēmums, pamatojoties uz Latvijas normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Ropažu būvvaldes nolikumu ar balss tiesībām būvvaldes sēdē piedalās būvvaldes vadītājs, būvinspektors, administrācijas vadītājs, teritorijas plānotājs un lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Tā tas arī ir Stopiņu pašvaldības būvvaldē, atšķirība, ka nav konkrēti noteikts, kas var pieņemt būvvaldes lēmumu. Kustības “Par!” viena no prioritātēm ir “Moderna pārvaldība, kurai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis un kas ir atvērta dažādībai” un šīs prioritātes ietvaros kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir publiskās informācijas maksimāla pieejamība un caurskatāmība, izslēdzot maksimāli jebkādus korupcijas riskus. Un noteikti jaunajai Domei apstiprinot jaunās Būvvaldes nolikumu šie principi ir jāņem vērā.

ATBILD Latvijas Zemnieku savienība: LZS ir skaidrs redzējums, kā uzlabot būvvaldes darbu. Domē, t.sk. arī būvvaldē ir jābūt apstiprinātam pretkorupcijas plānam, lai izslēgtu jebkādus korupcijas riskus.

ATBILD partija “Latvijas Attīstībai”: Jaunveidojamā Ropažu novadā tiks veidota jauna būvvalde, attiecīgi arī izstrādāts jauns būvvaldes nolikums, lēmuma pieņemšanas kārtība un sastāvs. Būvvaldes veidošanas pamatprincips būs piesaistīt labākos speciālistus, tādējādi nodrošinot savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu visā novada teritorijā.

ĪPAŠUMS DABAS LIEGUMA TERITORIJĀ

JAUTĀ Īrijā dzīvojošs pilsonis: Garkalnes novadā ģimenei tika piešķirts kompensējamais īpašums 12 ha bijušā poligona teritorijā . Nākamajā gadā šajā īpašumā atklāja zaļās vārnas ligzdošanas vietu un noteica to par dabas liegumu. Ģimene sākotnēji plānojusi daļu īpašumu pārdot un daļā uzbūvēt dzīvojamo māju, bet lieguma teritorijā, tas nav atļauts. Ģimene vēlas, lai viņiem tiktu piešķirts cits – līdzvērtīgs kompensējamais īpašums. Ģimene patreiz atrodas ārzemēs, bet vēlas atgriezties Latvijā (kopā 11 cilvēki)  Vai pašvaldībā tiks izskatīts jautājums par līdzvērtīgas zemes kompensēšanu? Kāds būtu risinājums?

ATBILD “Kustībai “PAR!”: Esošā situācija ir tāda, kā minēts jautājumā un tas ir iepriekšējās pārvaldības rezultātā radusies situācija, kad un kur tika piešķirtas kompensējamās zemes. Pašvaldības īpašumā, visticamāk, nav vairāk līdzvērtīga zeme, ko varētu piešķirt. Risinājums ir, sakārtot normatīvo regulējumu, lai konkrētā teritorijā ģimene varētu uzcelt viensētu.

ATBILD “Jaunā Konservatīvā partija”: Šis jautājums jāskata kopsaistē ar pašvaldības reālajām iespējām. Labā prakse, protams ir kompensēt saimnieciskās darbības ierobežojumus dēļ dabas liegumos un aizsargājamās teritorijās, kas šobrīd jau notiek valstiskā līmenī. Šajā gadījumā būtu detalizēti jāiepazīstas ar konkrēto situāciju un kopējā sadarbībā jārod reāls risinājums.

ATBILD Latvijas Zemnieku savienība: Šādi gadījumi, kad īpašumi tiek apgrūtināti ar dažādiem liegumiem, ir ļoti daudz. Un svarīgi saprast, ka pašvaldības kompetencē nav uzlikt vai noņemt liegumus, kā arī nav tiesību apgrūtinātos zemesgabalus kompensēt ar citiem pašvaldību īpašumā esošajiem zemes gabaliem. Kompensēšanas jautājums ir valsts kompetencē.Neskatoties uz to, LZS ieskatā, pašvaldība, sadarbībā ar iedzīvotāju konsultatīvo padomi, var rosināt jautājumu par liegumu pārskatīšanu

ATBILD Nacionālās apvienības Ropažu nodaļa: Šobrīd pašvaldība vairs nevar mainīt šos īpašumus. To drīkstēja darīt līdz 2014.gadam, kad pašvaldība blakus dzīvojamā rajonā varēja piešķirt maiņas zemes gabalus privātmāju apbūvei. 

ATBILD Latvijas Zaļā partija “Ropažu nodaļa” : Būtu jāinicē noteikumu izmaiņas, kas šo stulbumu novērš. Nedrīks būt kāda putna aizsardzības intreses augstākas par saprātīgām cilvēku interesēm.  Tas attiecās uz ļoti daudz noteikumiem un likumiem. Sen jau Eiropas pārņemtie dzīvnieku aizsardzības likumi nav piemērojami Latvijā, piem. bebri, gārņi, ūdri, gauras, puķītes, kukainīši  utt.

ATBILD Partija “Stabilitātei!”: Pēc problēmas apraksta uzskatu, ka ģimenei būtu jāpiešķir līdzvērtīgs zemesgabals bez apgrūtinājumiem, lai ģimene varētu atgriezties uz dzīvi Latvijā.

ATBILD partija “Latvijas Attīstībai”: Diemžēl bez padziļinātas dokumentu izskatīšanas, lai sapratsu lietas būtību, nevaram sniegt atbildi uz minēto jautājumu. Varat sazināties ar mums personīgi – guntiskampe@gmail.com vai 26454417.

ATBILD Ropažu KPV LV nodaļa: Mūsuprāt, šādā situācijā ir nekavējoties jārod risinājums cita kompensējamā īpašuma piešķiršanai, jo mums ir īpaši svarīgs atbalsts katrai ģimenei, kas vēlas uzsākt dzīvi mūsu novadā, jo īpaši daudzbērnu ģimenei. Svarīgs aspekts ir arī mūsu kā iedzīvotāju tālredzīga izpratne pret dabu, jo saudzējot un rūpējoties par to mēs ilgtermiņā iegūstam veselīgāku vidi sev un saviem bērniem nākotnē.

CITI JAUTĀJUMI

JAUTĀ Ropažu iedzīvotājs: Kāpēc uz katrām vēlēšanām Jūs, Zigurd Blaus, mainat savu izvēlēto partijas sarakstu?

ATBILD partija “Latvijas Attīstībai”: Mana partijas maiņa ir cieši sasitīta ar novadu reformu. Mans redzējums par jaunā Ropažu novada attīstību ir tuvāks ar partijas Latvijas attīstībai noteiktajiem un sasniedzamajiem merķiem. Uzskatu, ka administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jaunas ilgtspējīgas attīstības iespējas jaunajam Ropažu novadam. Latvijas attīstībai ir nopietna politiskā organizācija ar spēcīgu politiķu sastāvu.

Sirsnīgi pateicamies iedzīvotājiem un politiskajām partijām par atsaucību akcijai “Pajautā Kandidātam?” un ceram uz līdzvērtīgu dialoga turpināšanu nākotnē.

Akcijas iniciators un koordinators

Jana Mihailova

25189898, ropazigarkalne@gmail.com

Līdzīgi raksti

Image coming soon
30Apr
No 29. aprīļa līdz 17. maijam ir atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā 20 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) reģionālajās... Lasīt vairāk
Image coming soon
18Apr
Šī gada 18. aprīlī Mārupes novadā norisinājās ceturtais no sešiem POP-UP pasākumiem Rīgas reģiona uzņēmējiem – “KOPĀ BŪS AUGT!”. Pasākumā vairāk... Lasīt vairāk
5Apr
Beidzot ceļvedis Pierīgas apceļošanai ieguvis vēl draudzīgāku veidolu novadu viesiem, jo viss tūrisma piedāvājums tagad pieejams arī jaunajā EXIT RĪGA lietotnē... Lasīt vairāk
8Mar
Amata nosaukums – administratīvais vadītājs Darba pienākumu apraksts: Izsludināt un organizēt atklātu projektu iesniegumu konkursu kārtas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas... Lasīt vairāk