Notiks reģionu diskusijas par iedzīvotāju līdzdalību lauku teritoriju attīstībā

2022.gada 31. oktobrī, plkst. 14.00 biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) aicina uz Reģionu pirmdienu tiešsaistē, kuras laikā notiks diskusijas par novadu attīstības programmās un vietējās attīstības
stratēģijās iecerētajiem un īstenotajiem pasākumiem attiecībā uz lauku kopienas stiprināšanu un iesaistīšanu lauku teritoriju attīstībā, diskutējot arī par turpmāko virzību.

Diskusijās piedalīties tiek aicināti pašvaldību un pagastu pārvalžu, lauku kopienu, viedo ciemu pārstāvji, vietējās rīcības grupas un
citi lauku telpas attīstībā ieinteresētie.
Reģistrācija pasākumam: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2BM0gyCL9NhEfXYzDOhsJaD65xGaAWPnsbsQ9bG9r5SAcxw/viewform (saite uz sarunu tiks nosūtīta epastā)
Latvijas Lauku forums laika posmā no 2022. aprīļa līdz jūlijam veica Latvijas novadu pašvaldību (izņemot valstspilsētu) un plānošanas reģionu attīstību programmu analīzi un intervijas ar publiskā un NVO sektora
pārstāvjiem, lai noskaidrotu, vai un kā teritoriju attīstības prioritātēs, rīcībās un uzdevumos ir iekļauta lauku telpas attīstība un pilsoniskās sabiedrības iesaiste vietējo teritoriju attīstībā. Analīzes rezultāti apliecina, ka novadu attīstības programmās tiek demonstrēta izpratne par lauku teritoriju attīstību, kopienu nozīmi teritoriju attīstībā un iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā, tomēr tikai nedaudzās
attīstības programmās ir iestrādāti konkrēti uzdevumi, aktivitātes un investīcijas lauku telpas attīstībai un pilsoniskās sabiedrības iesaistei. Nozīmīgi veiksmīgāk novadu pašvaldībām izdevies identificēt veicamos darbus ir attiecībā uz iedzīvotāju līdzdalību, kopienu stiprināšanu un iesaisti, paredzot tam konceptuālas sistēmiskas pārmaiņas – veidot
iedzīvotāju padomes, līdzdalības budžetu, attīstīt un ieviest viedo ciemu konceptu u.c. rīcības lauku kopienu un NVO attīstībai kā būtiskam resursam vietējo teritoriju attīstībā. Vienlaikus vērojama tendence
neņemt vērā administratīvi teritoriālo reformu nestās pārmaiņas, kā piemēram, NVO un kopienu palielinājums, tāpat joprojām raksturīga liela paļaušanās uz ārējo resursu piesaisti ieceru īstenošanai, tādējādi iezīmējot riskus plānoto rīcību īstenošanai.

Attiecībā uz lauku telpas jeb reģionālo attīstību novados, attīstību programmās plānotās rīcības ir būtiski pilnveidojamas. Lai arī nepieciešamība pēc novada vienmērīgas attīstības tiek identificēta attīstības
programmās, tomēr stratēģiskajās daļās, kā arī rīcību investīciju plānos, trūkst redzējuma par vietējo teritoriju unikalitāti, potenciāla apzināšanu un sinerģijas veidošanu gan iekšēji novada teritorijā, gan ārpus. Pašvaldību izvēlētie risinājumi ir ļoti vispārīgi bez konkrētiem soļiem, izmērāmiem rezultātiem vai gluži pretēji – ietver atsevišķus akūtu problēmu risināšanu noteiktās teritorijās, nevis sistemātisku daudznozaru lauku telpas attīstību.
Reģionu pirmdienas diskusiju mērķis ir sekmēt kopīgu sadarbību starp pašvaldībām, NVO sektoru un citām iesaistītajām pusēm, lai īstenotu savstarpēji koordinētu lauku un reģionu attīstību, iesaistot un respektējot lauku iedzīvotāju vajadzības un iespējas.

Papildu informācija:
Zane Seredina
Latvijas Lauku forums
zane.seredina@laukuforums.lv

Reģionālās diskusijas ir daļa no biedrības “Latvijas Lauku forums” īstenotā projekta “Saskaņota un vietējo kopienu vajadzībās
balstīta ilgtermiņa lauku attīstība”, kurš tiek finansēts no Latvijas valsts budžeta, programmas ”NVO fonds” ietvaros.

Līdzīgi raksti

26Sep
Šogad uzņēmējiem būs iespēja atklāt jaunu uzņēmējdarbības dimensiju pasākumā “GaRo_ZA 2023”, kas norisināsies 20. oktobrī kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”. Pasākuma saturs... Lasīt vairāk
Image coming soon
14Aug
Biedrība “Partnerība Daugavkrasts” sadarbībā ar piecām vietējās rīcības grupām – biedrībām “Pierīgas partnerība”, “Jūras zeme”, “Ropažu Salaspils partnerība”, “Stopiņu Salaspils Partnerība”... Lasīt vairāk
9Aug
Turpinot ilggadējo sekmīgo Pierīgas reģiona sadarbību tūrisma nozarē, kas atpazīstama ar zīmolu EXIT RIGA, šogad plānots uzsākt vēl vienu reģiona tūrisma... Lasīt vairāk
18Jūl
Šīs vasaras izskaņā, 26. augustā, pie mums Ropažu un Salaspils novados jau trešo reizi norisināsies Māju kafejnīcas diena. Šogad novadus pārstāvēs... Lasīt vairāk