Aizvadīta “Eco-North” starptautiskā jauniešu nometne Polijā!

Jūnija pirmajā nedēļā deviņi uzņēmīgi, zaļi domājoši jaunieši no Ropažu, Ķekavas un Mālpils novadiem devās uz Starptautisko nometni “Eco North” Polijā, Helmžas (Chełmża) pilsētā.

Starptautiskā sadarbības projekta ietvaros, pirmo nometni organizēja partneri VRG Ziemia Gotyku un tajā piedalījās jaunieši no Polijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas. Nometnes mērķis: aktivizēt partnerorganizāciju jauniešus, veicināt uzņēmējdarbības prasmes, interesi par zaļo uzņēmējdarbību un attīstīt saskarsmes un sadarbības prasmes starptautiskā vidē.

Nometnes gaitā projekta dalībniekiem bija iespēja gan apskatīties ar LEADER atbalstu tapušus uzņēmumus jauniešiem (tetovēšanas salons, autoserviss), gan mācīties strādāt starptautiskā grupā, praktizējot angļu valodu, attīstot saskarsmes, sadarbības, argumentācijas un prezentācijas prasmes.

Veicinot domāšanu par zaļo uzņēmējdarbību, jaunieši no dažādiem reciklētiem materiāliem izveidoja eko-automazgātuves modeļus un prezentēja tos kolēģiem. Uzdevums deva iespēju saprast kā ikdienas problēmu risināšanā radoši un praktiski  izmantot atjaunojamos energoresursus (saules, vēja enerģiju, lietus ūdeni) un uzzināt par inovācijām nozarē un jaunu produktu/pakalpojumu radīšanā.

Uzdevums “foto medības  pilsētā” iekļāva dažādus uzdevumus par ekoloģijas un uzņēmējdarbības tēmām un aicināja kritiski paskatīties ar kādiem ekoloģiskiem izaicinājumiem un risinājumiem reāli saskaras katra mazpilsēta.

Nometnes noslēgumā jauniešiem bija jāprezentē savas valstis vietējiem iedzīvotājiem. Jāatzīst gan, ka Latvijas jauniešu grupai raksturīgā “domāšana ārpus kastes”, veicināja radošu pieeju šī uzdevuma izpildei. Izvairoties no ierastā PPT prezentāciju formāta (daudzi vietējie nezina angļu valodu), tapa neliels uzvedums, kurā katrs jaunietis iejūtoties kādā no latviešiem nozīmīgiem tēliem: Meža māte, Vēja māte, Sprīdītis, Laimdota, Lāčplēsis, Raimonds Pauls un Viktors Lapčenoks, Nora Bumbiere un Kristaps Porziņģis kā arī Lauris Reiniks, prezentēja īsus faktus par Latviju un noslēgumā vienojās kopīgā dejā ar projekta dalībniekiem un pasākuma skatītājiem.

Aizvadītās nometnes pievienotā vērtība ir atziņa, ka kopā mēs varam!: īstenot savas idejas, būt radoši, būt draugi, pieņemt citādo, cienīt sevi, būt zaļi un soli pa solim mainīt pasauli.

Starptautiskā projekta “Eko Ziemeļos/Eco North” ietvaros, nākošā nometne no 29.jūlija līdz 3.augustam noritēs Somijā. Uz nometni dosies citi deviņi jaunieši, kas piedalījās “Eco Ziemeļos Online erudīcijas spēlē” un uzrādīja labākos rezultātus no Ropažu, Ķekavas, Mālpils un Siguldas novadiem.

Projekta “Eko-North/Eko-Ziemeļos” (projekta nr. 18-00-A019.333-000018) mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu jauniešu vidū, tai skaitā iepazīstinot ar labo praksi – “zaļās” uzņēmējdarbības pieredzi un metodēm partneru teritorijās.

Projektu īsteno biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” sadarbībā ar partnerību “Daugavkrasts” un Rīgas rajona lauku attīstības biedrību (RRLAB). Projekta starptautiskie partneri ir vietējās rīcības grupas no 4 dalībvalstīm: Somijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas.

Projekts realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Informācija par projektu meklējama te.

“Eko Ziemeļos” projekta vadītāja, Jana Mihailova, Jana.miiha@gmail.com, 25570573

Biedrības administratīvā vadītāja Eva Haberkorne-Vimba, eva.haberkorne@gmail.com