Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” starptautiskie projekti

Starpvalstu un starpteritoriālā sadarbība ir svarīga lauku apvidu ekonomikas dalībniekiem, jo veicina jaunu ideju, kā arī jaunu darba metožu iepazīšanu un apguvi, proti, sekmējot kontaktu dibināšanu, tiek veicināta jaunu sadarbības formu veidošanās.

Kopš 2018.gada biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” vada trīs starptautiskās un starpteritoriālās sadarbības projektus un, kā partneris ņem dalību vēl piecos projektos. Jāatzīst, ka mēs esam viena no retajām Vietējām Rīcības grupām (VRG), kas, ņemot vērā mazo biedrības cilvēkresursu kapacitāti, ir uzņēmusies šadu lielu projektu koordinēšanu. Par to ir sirsnīgi jāpateicas partnerības nenogurstošajam dzinējam Evai Haberkornei-Vimbai, kura spītējot lielajam administratīvajam slogam, ko paredz šādu projektu realizācija, uzdrošinājas tos iniciēt.

Projekts tūrisma nozarē

Esam vadošie partneri projektam, kas saistīts tūrisma un amatniecības prasmju attīstīšanu. Starptautiskā sadarbība projekta ietvaros izveidojusies ar VRG no Moldovas, Gruzijas un Lietuvas, savukārt, starpteritoriālā sadarbība – ar partnerībām no Liepājas, Saldus un Gulbenes. Līdz šim projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” aktivitātēs piedalījušies 26 Ropažu un Garkalnes novadu tūrisma uzņēmēji, viesu namu īpašnieki, kā arī mājražotāji un amatnieki. Projekta aktivitātes ir sadalītas pa specifiskām tēmām, mēģinot aptvert pēc iespējas dažādāku mērķauditoriju. Piesaistot speciālistus, esam noorganizējuši tematiskas meistarklases, seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus, mērķtiecīgi virzot projektā iesaistītos apgūt jaunas zināšanas, iemaņas, kontaktus un iespaidus savas darbības paplašināšanai, t.sk. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai. Pieredzes apmaiņas braucienu rezultātā, prezentējot uzņēmumus Modovā, Gruzijā un Lietuvā, uzņēmēji ir paskatījušies uz sevi “no malas” gūstot pārliecību par sava produkta vai pakalpojuma vērtību.

Projekts staļļu īpašniekiem un zirgu turētājiem

Liels izaicinājums biedrībai bija projekta “Zirgu izmantošana šodien un rīt. EQQUS” ieviešana. Nedaudz savrupā dzīvesveida dēļ, “zirgu cilvēki” paši par sevi kādreiz nosmej, ka viņiem vieglāk komunicēt ar zirgiem, nekā cilvēkiem. Bet lēnām un piesardzīgi, organizējot dažādas zirgu jāšanas apmācības un seminārus, kā arī dodoties pieredzes apmaiņas braucienos gan pa Latviju, gan uz ārzemēm, mums tomēr izdevās šī segmenta pārstāvjus pietuvināt vienu otram. Šobrīd ap 60 projektā iesaistītie zirgu nozares pārstāvji čato par aktualitātēm izveidotajā whatsap grupā. Projektā piedalās 5 partnerības no Latvijas VRG un starptautiskie partneriem no Somijas un Gruzijas.

Apmācība “Jāšanas treniņš treniņš “Trajektorijas”. Projekts “Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQQUS”

Projekts jauniešiem

Viena no partnerības SVVA stratēģijā iekļautajām prioritārajām mērķa grupām ir jaunieši un kā jau visām lauku teritorijām, arī mums ir svarīgi mazināt jauniešu migrāciju uz pilsētām. Par mērķi uzstādot, jauniešu uzņēmējdarbības prasmju un līderības spēju attīstīšanu, domājot par ilgtspējīgu attīstību caur bioekonomikas un zaļā dzīvesveida prizmu, biedrība realizē “Eko – North” projektu jauniešiem. Uzsākot projektu mums izveidojās brīnišķīga sadarbība ar Ropažu, Baložu un Mālpils vidusskolu direktorēm, kuru skolēni aktīvi iesaistās biedrības organizētajos semināros un pieredzes apmaiņas braucienos.

Šajā projektā mums ir svarīgi parādīt dažādas uzņēmējdarbības formas un izaicināt jaunieti būt aktīvam un darboties. Semināros mēs ne tikai ģenerējām biznesa idejas, bet arī izspēlējām dažādas stratēģiskās spēles, analizējām uzņēmus klātienē, kā arī guvām praktisku pieredzi ielu tirdzniecībā. Projekta gaitā ir izkristalizējies, ka tieši šāda praktiska darbošanās ir gan lielākais izaicinājums, gan arī sniedz vislielāko gandarījumu un “Es varu!” pārliecību.

Chełmża, Polija. “Eco North” projekts. 06.2019.

“Eko North”projekta ietvaros jaunieši no Mālpils, Ķekavas, Ropažu un Garkalnes novadiem 2019.gada vasarā devās uz starptautisko partneru organizētājām nometnēm Polijā un Somijā. Šogad nometne bija paredzēta Latvijā, bet ārkārtas apstākļu dēļ ir pārcelta uz nākamo gadu.

Citi projekti

Ne mazāk svarīgi ir starptautiskās sadarbības projekti, kuros biedrība pilda partnera funkciju.  Pateicoties šai sadarbībai, visvairāk ieguvuši ir partnerības teritorijā dzīvojošie amatnieki. Projekta “Senie amati” ietvaros, viņiem bijusi iespēja doties neaizmirstamā pieredzes apmaiņas braucienā uz Meksiku, kā arī tirgot savus radošos darbus Somijā un Ziemeļīrijā, gūstot pārliecību par savu produktu konkurētspēju un unikalitāti arī ārvalstu tirgos. Šī projekta ietvaros iegādātas vitrīnas vietējo amatnieku darbu izstādēm, kas atrodas Ropažu kultūras centrā, Zaķumuižas bibliotēkā un Garkalnes jauniešu centrā.

Moldova, 2019.gada augusts

Projekta “Sēņu ceļš”ietvaros, šogad tiks izveidots velomaršruts, kas ar marķējuma zīmēm pa meža ceļiem “savienos” vietējos ciemus – Zaķumuižu ar Garkalni un Nāgelmuižu, Zaķumuižu un Silakrogu. Šī projekta mērķis ir informēt vietējos iedzīvotājus par meža nekoksnes materiālu izmantošanu un aktivizēt vietējos mājražotājus un amatniekus.

Savukārt projekta “Karjeras izglītība: tavas valsts nākotne”ietvaros, šovasar tiek organizētas bērnu nometnes Engurē. Iepriekšējā mācību gada garumā skolēni iesaistījās Profolio aktivitātēs, kas aizpildot dažādus testus, izvērtējot skolēnu intereses, nākotnē palīdzēs notiekt viņu karjeras izvēli.  Šī projekta ietvaros, Ropažu novada vidusskolai iegādāti orientēšanās komplekti.

Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība”

Administratīvā vadītāja

Jana Mihailova

25189898

ropazigarkalne@gmail.com