EKO ZIEMEĻOS (EKO NORTH)

PROJEKTA MĒRĶIS:

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu jauniešu vidū, tai skaitā iepazīstinot ar labo praksi – “zaļās” uzņēmējdarbības pieredzi un metodēm partneru teritorijās.

AKTIVITĀTES:

– Viktorīna (2019. gada 10.-12.aprīlis) Interaktīvi;

– Starptautiskā nometne (2019.gada 2.-8. jūnijs) Polija;

–  Starptautiskā nometne (2019.gada 29.jūlijs – 2. augusts) Somija;

– Radošo semināru cikls 2019-2020;

  • Seminārs “Radošs starts uzņēmējdarbībā”; (2019.gada 1.-2.novembris)
  • Seminārs “Radi uzņēmumu un izvērtē uzņēmējdarbību”; (2019.gada 16.-17.decembris)
  • Zaļā uzņēmējdarbība. Mans potenciālais uzņēmums;
  • Praktiskais seminārs “Es mācos reklamēt un pārdot”;
  • Izzinošs seminārs “Iepazīt un izvērtēt uzņēmumu”;
  • Praktisks seminārs “Jauns uzņēmums un eksports”;
  • Noslēguma pasākums. Filmas prezentācija/uzņēmumu prezentācijas;

– Starptautiskā nometne (2020.gads 29.jūnijs – 3.jūlijs) Latvija;

Projekta gaitā tiks izveidots mācību materiāls – īsfilma par uzņēmējdarbības prasmju mācīšanu jauniešiem “Kā es radu uzņēmumu”

PROJEKTA PARTNERI:

Local Action Group Ziemia Gotyku (Poland)

NGO PAIK (Estonia)

Local Action Group Kuudestaan (Finland)

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (RRLAB)

Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””

PROJEKTA BUDŽETS:

Projekta kopējais un publiskais finansējums: 75382.23 EUR

PROJEKTA VADĪBA:

Projekta vadītājs: Eva Haberkorne-Vimba 29210007, e-pasts:eva.haberkorne@gmail.com

Administratīvais vadītājs: Jana Mihailova 25570573, e-pasts:ropazigarkalne@gmail.com

Projekta Nr.18-00-A019.333-000018

Projekts tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” atbalstu

Publikācijas:

Piedalies viktorīnā un brauc uz Somiju vai Poliju!

“Eko Ziemeļos” – projekts uzņēmīgiem jauniešiem un zaļām idejām