ELFLA 1.kārtas rezultāti

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” Vērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos projektu pieteikumus

1.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti:

Projekti un projektu dokumentācija ir nodaota Lauku Atbalsta dienestā tālākai vērtēšanai