Iegūta jauna pieredze, zināšanas un darba metodes!

Šī gada laikā projekta “Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS.” ietvaros notikušas vairākas praktiskais apmācības un semināri, tajā skaitā ļoti vērtīgās nodarbības pajūgu braukšanā un apmācība seminārs iejādē un konkūrā. 

Nodarbības notika vairākos posmos, piesaistot gan vietējos gan ārvalstu ekspertus, kas ļāva vietējiem zirgu nozarē strādājošiem papildināt savas zināšanas un iemaņas minētajos virzienos.

Pojekta ‘’ Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS’’ (Nr.18-00-A019.333-000019) ietvaros, tika īstenotas aktivitātes praktiskjos apmācību semināros pajūgu brakšanā, iejādē un konkūrā, ko sadarbībā ar biedrību “Ropažu Garkalnes partnerība” (projekta vadošais partneris) īstenoja biedrība “Zelta rati” un SIA “EquiLat”.

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas staļļu, zirgkopju, zirgu saimniecību, tūrisma saimniecību un to piedāvāto pakalpojumu konkurētspēju, attīstot sadarbības tīklu ar vietējiem un ārzemju zirgkopjiem, veicinot labās prakses pieredzes apmaiņas un pielāgojot tās savā teritorijā.

Projekta partneri: biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Laukiem un jūrai”, biedrība “Stopiņu Salaspils partnerība”, biedrība “Lauku partnerība Lielupe”, biedrība “Daugavkrasts”, VRG Boržomi (Gruzija), VRG Lagodekhi (Gruzija), VRG Tetritskaro (Gruzija),  VRG  Karhuseutu (Somija), VRG Pohjois-Satakunta ry (Somija).

Iesaistītās orgaizācijas un to pārstāvji dalījās savs atzinumos par noritējušjām apmācībām.

SIA “EquiLat”: “Mums bija liels prieks organizēt, piedalīties un būt klāt semināros ar Goncalo Bourbon (BEL) un Dina Ellermann (EST).

2019. gada maijā maijam notika pirmās apmācības, kurās praktosko semināru un lekcijas vadīja starptautiski atpazīstamais treneris un eksperts Goncalo Bourbon no Beļģijas. Viņš Latvijā ir nerets viesis, ar labiem panākumiem startē un trenē audzēkņus Eiropas valstīs un arī ASV.  Konkūra seminārs ar Goncalo Bourbon notika lieliskā gaisotnē jo pats Goncalo daudzas lietas pasniedz viegli, saprotami un ar humoru, bet tas nenozīmē, ka nodarbībās nav jāstrādā. Dalībniekiem tika dota iespēja darboties 3 dienas, no kurām pirmā sākās ar zirga vadību un viegliem vingrinājumiem, otrajā nodarbībā jau sarežģītības pakāpe pieauga un jātnieki un treneri tika sagatavoti trešās dienas pārbaudes maršuta veikšanai.

Ekspertu un starptautisku treneru piesaiste ļauj Latvijā str;ādājošiem treneriem un jātniekiem gūt jaunas zināšanas, ļauj piesaistīt klientus un strādāt veiksmīgāk pašiem un ar audzēkņiem.

30.08.2019.- 01.09.2019. Projekta ietvaros pie mums viesojās trenere un augstas raudzes trenere Dina Ellermann, kas Latvijā viesojās pirmo reizi. Sportiste ar ļoti labiem rezultātiem startē Igaunijā un Eiropā. Pirmajā nodarbību dienā jātnieki mazliet gan bija sabijušies , bet trenere ātri atrada kopēju valodu un visi ar sajūsmu gaidīja turpmākos treniņus un lekcijas. Nodarbības bija patiesi vērtīgas vērtīgas gan iejādes gan konkūra jātniekiem un treneriem, kas iegūtās zināšanas varēs tālāk nodot saviem audzēkņiem un izmantot savai izaugsmei un attīstībai.

Šie semināri bija vienreizēja un augsti novērtējama iespēja katram iegūt kādas jaunas zināšanas, gan jātniekam gan arī skatītājam un trenerim, kā arī staļļa saimniekam. Abi treneri strādāja ar pilnu atdevi intensīvas trīs dienas.  Apmeklētāju bija daudz un interese liela, jo šāda veida seminārus 3 dienu garumā organizēt prasa daudz līdzekļu, un šī iespēja projekta ietvaros bija neatsverams ieguldījums jātnieku sporta attīstībā, kā arī sniedza jaunas zināšanas.

Vislielāko PALDIES par uzņemšanos realizēt šāda veida projektu – visām iesaistītajām vietējām rīcības grupām, dalībniekiem un interesentiem!”

Biedrība “Zelta rati” (organizēja Pajūgu braukšanas praktiskās apmāčibas seminārus): “Šis projekts deva vienreizēju iespēju dažādu sagatavotības līmeņu jātniekiem un braucējiem, kā arī viņu treneriem papildināt savas zināšanas, uzlabot savas sporta iemaņas. Biedrība “Zelta rati” piedalījās arī jāšanas sportam paredzētajā nodarbību ciklā ar Mairu Leju. Divas nodarbības notika Ķekavā biedrības treniņu vietā. Bija ļoti labi pārdomāta programma, jo jātnieki no vietējo rīcības grupu (Partnerību) teritorijām varēja gan mācīties praktiski, gan klausīties teoriju un pēdējās nodarbībās apkopot savas iegūtās zināšanas. Šīs māčibas bija jo īpaši nozīmīgas treneriem, kuri noklausoties visu kursu varēja iegūt kvalifikācijas punktus sertifikātus.

Ļoti vērtīgi bija pajūgu braukšanas semināri ar ārvalstu lektoriem Benu Simonsenu (Somija), kas norisinājās no 2019.gada 3. līdz 5. maijam un Weroniku Kwiatek (Polija) – no 2019.gada 4. līdz 6. oktobrim. Latvijas pajūgu braukšanas sportisti no vietējo rīcības grupu (Partnerību) teritorijām arī papildināja savas zināšanas teorētiskās nodarbībās, kā arī skaidrāk izprata savas kļūdas, kas kavē viņu attīstību uz labāku rezultātu. Māčibas būtiskas treneriem, kuriem ļāva saprast ma”cibu metodiku, pieeju, u.c. vēīgas lietas, kas ļauj staļļiem paplašināt savu klientu loku.”

Paldies sadarbības partneriem biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” vārdā, kā arī partneru biedrības “Partnerība Laukiem un jūrai”, Partnerība Lielupe un Partnerība Daugavkrasts koleģiem un sadarbības partneriem par sadarbību un atsaucību.

Gaidām dalībniekus nākamajās aktivitātēs, apmāčibas semināros un pasākumos.

Sekojat līdzi informācijai

biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” vārdā

Eva Haberkorne-Vimba