Karjeras izglītība – atbildība par savu un valsts nākotni

Projekta mērķis: Piedāvāt skolēniem “rīkus”, kas palīdzētu saprast nākotnes iespējas darba tirgū, savu potenciālu un talantus, lai izdarītu mērķtiecīgu un informētu izvēli turpinot mācības pēc pamatskolas un/vai vidusskolas. Lai šī izvēle būtu ne tikai balstīta uz skolēna talantiem un spējām, bet arī atbilstoša darba tirgus nākotnes tendencēm, un mazinātu tādu parādību, kā noteiktu jomu speciālistu trūkumu un palīdzētu saglabāt balansu darba tirgū.

Palīdzēt skolotājiem un ar izglītības pārvaldi saistītām personām, kā arī citu lēmējinstitūciju pārstāvjiem paplašināt redzesloku, iepazīstinot ar labās prakses piemēriem Latvijā un Somijā.

Popularizēt jauniešu vidū pašlaik un nākotnē aktuālās nozares: Bioekonomiku, uzņēmējdarbību aizsargājamajās dabas teritorijās, mazo uzņēmējdarbību, IT.

Plānotās aktivitātes:

1. Iegādātas profesionālās pašnoteikšanās portfolio tiešsaistes vidē partneru teritorijās esošo skolu 7.-9. un 10. klašu skolēniem(ap 1000 skolēniem), ar mērķi identificēt skolēnu intereses, kas palīdzēs skolēniem nākotnes profesijas izvēlē, kā arī iegūtos datus izmantotu mērķtiecīgākai karjeras aktivitāšu plānošanā skolās. Iegūtie dati apkopotā veidā, kas atspoguļo skolēnu intereses un potenciālu, īpaši tehniskajās zinātnēs, IT, dabas zinātnēs un ķīmijā, kur trūkst darbinieki, tiks nodoti atbilstošo nozaru uzņēmējiem, kas tādejādi var papildus ieinteresēt un piesaistīt uzņēmuma nākotnes darbiniekus, arī piedāvājot iespēju jauniešu nodarbinātībai vasaras sezonā

2. Organizētas 3 karjeras un kompetenču izglītības tematiski informatīvās nometne (katra par konkrētu nozari). Nometņu laikā skolēni apmeklēs uzņēmumus, iepazīsies ar profesijām un darba vidi un apstākļiem, lai nākotnes izvēle būtu pēc iespējas skaidrāka.

3. Trīs pieredzes apmaiņas braucieni ar skolēnu karjeru saistītajam personālam pie partneriem Latvijā, viens pieredzes apmaiņas brauciens pie partnera uz Somiju.

4. Praktisko mācību materiālu iegāde skolām, kas veicinātu zināšanu ieguvi caur praktisku darbošanos.

Projekta tiešā mērķauditorija ir partneru teritorijās esošo skolu skolēni un pedagogi. Skolu jaunieši, kuri piedalīsies visās projekta aktivitātēs, kā arī pedagogi, kuri strādās ar jauniešiem, dosies pieredzes apmaiņas braucienos un tiksies ar pedagogiem no partneru teritorijām. No biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” projektā iesaistījusies Ropažu novada vidusskola.

Projekta vadošais partneris ir biedrība “Partnerība Laukiem un jūrai”.Partneri: “Ropažu Garkalnes partnerība”, “Lauku partnerību Lielupe” un Somijas partnerība“Suupohja”.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada septembris līdz 2021.gada oktobrim.

Projekta kopējās izmaksas: 99 070 EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta Nr.19-00-A019.333-000003.

Projekta vadītāja: Ieva Vītola Deusa, tel: 20610185, ieva@plj.lv