Noslēdzies praktiskais semināra cikls “Apmācība treneriem/jauniešu apmācība” jeb jāšanas ABC.

Laikā no 2019.gada aprīļa vidus līdz pat oktobrim notika intensīvas apmācības projekta “Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS.” ietvaros. Apmācībās piedalījās projektā iesaistīto piecu vietējo rīcības grupu teritorijās mītošo staļļu, biedrību un lauku saimniecību zirgu un jauniešu treneri.

Apmācības tika organizētas ar mērķi uzlabot staļļu darbību, celt esošo pakalpojumu kvalitāti, palielināt un uzlabot treneru zināšanas un darba kvalitāti. Apmācību cikla 6 mēnešos nodarbības tika organizētas piecos dažādos Latvijas reģionos, iesaistot vietējos staļļus, staļļu apsaimniekotājus un izmantojot jāšanas treniņiem piemēroto infrastruktūru. Kopumā, ļoti intensīvos treniņos, notika 30 nodarbības, kuras, projektā iesaistītajiem dalībniekiem, bija bez maksas. Treniņu vadīja Latvijā zināmās nacionālo un starptautisko sacensību sportistes, treneres Maira Leja un Krista Kliesmete.

Praktiskās apmācības cikls deva zināšanas kā veidot treniņu sistēmu, kā plānot tos, kā dot izpratni par zirga un jātnieka attīstības dinamiku, kā pasniegt informāciju iesācējam jātniekam, kā veidot sadarbību iesācējs jātnieks – zirgs. Pavisam neilgā laikā, darbojoties praktiski, veicot dažādus vingrinājumus, arī vērojot no malas citu treneru darbību un viņu jātnieku sagatavotību, bija iespēja apgūt jāšanas ABC. Nodarbību ciklam noslēdzoties, katrs dalībnieks varēja izvērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni, atgriezties pie tiem jautājumiem un vingrinājumiem, kuros tam varbūt neveicās līdzvērtīgi citiem jātniekiem un treneriem vai kurus līdz šim vēl nebija apguvis vispār.

Kā atzina paši dalībnieki, šādas apmācības ir labs veids ne vien gūt jaunas zināšanas un celt praktisko iemaņu līmeni, bet arī dalīties pieredzē ar citiem treneriem un sportistiem. Projekta aktivitātē iesaistītās treneres Maira un Krista ir gandarītas par paveikto, ir ieguvušas daudzu treneru atzinību un saņēmušas labas atsauksmes par sastādīto treniņu programmu. Šāda tipa apmācības cikls noteikti ir turpināms citos reģionos, novados gan lielākos, gan mazākos staļļos, jo tas ilgtermiņā veidotu kopīgu izpratni par jātnieku un viņu zirgu sagatavotību un izpratni par šajā sporta veidā lietoto terminaloģiju, šī sporta veida etiķeti.

Kopumā 30 nodarbības, laika posmā no aprīļa vidus  līdz 15.oktobrim, apmeklēja 630 dalībnieki. Lielākais interesentu skats bija Ķekavas novadā, vidēji 35 līdz 38 dalībnieki nodarbībā.

Pateicamies par iesaisti projekta aktivitātes nodrošināšanā biedrībai “Zelta Rati”, JSK “Tukums”, biedrībai “Agates sports”, JJSK “Meždruvas-1”, biedrībai “JSK Delta”, JSK “EquiLat”, biedrībai “Ķirpju staļļi”, biedrībai “Tīreļu staļļi”.

Šī projekta vadošais partneris ir biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, projekta aktivitāti nodrošināja biedrības “Tīreļu staļļi” vadītāja Jolanta Lapiņa.

Uz tikšanos šī EQUUS. projekta izaugsmes pilnajos semināros, apmācībās!

Latvijas labākajiem reģioniem augt un attīstīties!