Piesakies darbnīcai “Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās”