Tūrisma attīstība no tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam

PROJEKTA MĒRĶIS:

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, radīt jaunus inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus.

AKTIVITĀTES:

– Starptautisks Biznesa Forums Moldovā (2019.gada novembris);

– Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīca. Keramika/Tūrisms.(2019.gada decembris) Latvija, Zaķumuiža;

– Mārketinga seminārs (2019.gada marts) Latvija: Saldus, Gulbene;

– Amatniecības meistarklase. Tūrisms. (2019.gada aprīlis) Kazbegi, Gruzija;

– Starptautisks biznesa forums Gruzijā (2019.gada aprīlis) Kazbegi, Gruzija;

– Seminārs Radošuma skola. (2019.gada maijs) Latvija: Garkalne, Liepāja;

– Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīca. Atvērtās saimniecības. Eko saimniecības. (2019.gada 18.-21.jūnijs) Latvija, Gulbene;

– Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīca. Zāļu ievākšana, Zāļu saimniecības. Nometņu organizēšana. (2019.gada jūlijs) Lietuva, Maižeiķi;

– Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīcas. Tradicionāls ēdiens. Medus. Lauku saimniecības. (2019.gada augusts) Moldova;

– Seminārs. Mārketings. Jaunu produktu mārketings.  (2019.gada augusts) Latvija: Saldus, Ropaži, Liepāja, Gulbene;

– Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīcas. Kompleksi tūrisma risinājumi. (2019.gada septembris) Latvija, Liepāja;

– Lietuvas starptautiskais biznesa forums (2019.gada oktobris) Lietuva, Mažeiķi;

– Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīcas. Kulinārija un Viesu mājas. (2019.gada novembris) Gruzija, Kazbegi;

– Mārketinga seminārs (2020.gada janvāris) Latvija: Liepāja, Ropaži;

– Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīca. Amatniecība. Tūrisms. (2020.gada marts) Moldova, Anenii Noi;

– Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīcas. Amatniecība. Tūrisms. (2020.gada aprīlis) Latvija, Saldus;

– Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīcas. Dīķsaimniecība, zivju audzēšana. Tūrisms. (2020.gada maijs) Lietuva, Utena;

– Latvijas starptautiskais biznesa forums/Noslēguma pasākums (2020.gada vasara) Latvija, Ropaži;

PROJEKTA PARTNERI:

Biedrība “SATEKA”

Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”

KAZBEGI LAG (Gruzija)

Šiaures vakaru Lietuvos LAG (Lietuva)

Utenas rigion LAG (Lietuva)

Mazeikiai Town LAG (Lietuva)

Ghidigihici Sea Basin LAG (Moldova)

Serpentina Nistrului LAG (Moldova)

PROJEKTA BUDŽETS:

Projekta kopējais un publiskais finansējums: 94 647,15 EUR

PROJEKTA VADĪBA:

Projekta vadītājs: Jana Mihailova 25570573, e-pasts:jana.miiha@gmail.com

Administratīvais vadītājs: Eva Haberkorne-Vimba 29210007, e-pasts:eva.haberkorne@gmail.com

Publikācijas:

Paskatīties uz sevi no malas jeb Biznesa forums Moldovā

Tiek uzsākts starptautiskās sadarbības projekts Tūrisma jomā

Projekta Nr.18-00-A019.333-000012

Projekts tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” atbalstu