Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai

Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņas un labās prakses piemēru pārnese un aktivitāšu kompleksa īstenošana upju uz ezeru pieejamības un pievilcības uzlabošanai, tūrisma un rekreācijas pakalpojumu attīstīšanai projekta partneru lauku teritorijās.

Projekta ietvaros ir paredzēts gan uzņemt, gan arī pašiem aizbraukt pieredzes braucienos pie iesaistītajiem partneriem gan Latvijā, gan Īrijā, Ziemeļīrijā un Igaunijā. Dalībniekiem būs dota iespēja īstenot pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu attiecībā uz faktisko ūdens tūrisma situāciju partneru teritorijās,kā arī definēt kopīgās vērtības un stiprināt savu vietējo identitāti.

Ropažu-Garkalnes partnerības teritorijā tiks rīkota sakopšanas talkas ap Silezeru, iesaistot vietējos iedzīvotājus, pašvaldību atbildīgos dienestus, kas ikdienā rūpējas par šādām teritorijām un projekta partnerus.

Projekta tiešie labuma guvēji:  vietējās kopienas, iedzīvotāji, uzņēmēji, tūrisma pakalpojuma sniedzēji, pašvaldības.

Projekta vadošais partneris: Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”, sadarbībā ar “Ropažu Garkalnes partnerību”, kā arī ar VRG “Causeway Coast and Glens LAG” un VRG “Derry and Strabane” no Ziemeļīrijas (Lielbritānija), VRG “Donegal LCDC – IDP – DLDC” no Īrijas un VRG Western Harju Partnership no Igaunijas īsteno projektu “Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai”.

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. jūnija – 2020. gada 30. oktobrim.

Projekta kopējās izmaksas: 58 968.00EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta Nr. 19-00-A019.333-000006.

Projekta vadītāja: Ieva Vītola Deusa, tel: 20610185, ieva@plj.lv