Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas staļļu, zirgkopju, zirgu saimniecību, tūrisma saimniecību un to piedāvāto pakalpojumu konkurētspēju, attīstot sadarbības tīklu ar vietējiem un ārzemju zirgkopjiem, veicinot labās prakses pieredzes apmaiņas un pielāgojot tās savā teritorijā.

Projekta partneri: biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Laukiem un jūrai”, biedrība “Stopiņu Salaspils partnerība”, biedrība “Lauku partnerība Lielupe”, biedrība “Daugavkrasts”, VRG Boržomi (Gruzija), VRG Lagodekhi (Gruzija), VRG Tetritskaro (Gruzija),  VRG  Karhuseutu (Somija), VRG Pohjois-Satakunta ry (Somija).

Projekta dalībnieki un mērķa grupa:

Zirgu audzētāji, Profesionāli treneri, Jaunie treneri, Jātnieki/sportisti, Staļļi, Staļļu saimnieki, Tūrisma saimniecības, Zirgu pansijas un to saimnieki, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāji.

Projekta Uzdevumi:

 • Aktivizēt zirgkopības nozarē esošo pakalpojumu sniedzējus, attīstot sadarbību starp vietējiem un pārrobežu uzņēmējiem;
 •  Uzlabot tūrisma un rekreācijas, veselības veicināšanas, kā arī sporta zirgu novietņu un staļļu  pakalpojumu uzlabošanu un pilnveidošanu.

Plānotās aktivitātes:

 • Apmācība “Kā kļūt par Juridisku personu un Juridisku dokumentu izstrāde” (2019.gada 21.marts)
 • Pieredzes apmaiņas braucieni uz Gruziju (2019.gada 30.aprīlis-5.maijs, 2020.gada pavasaris)
 • Pieredzes apmaiņas un mācību brauciens Somijā (2019.gada 20.-24.maijs)

Pieteikšanās līdz 22.aprīlim:

https://docs.google.com/forms/d/1cooW3NB1IpB_7EWzmL0fnFQggUiwKfbIf1eUDNGIs2k/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

 • Pieredzes apmaiņas un mācību braucieni Latvijā (2019.gada 11.jūnijs, 2019.gada 30.oktobris)

Pieteikšanās pieredzes apmaiņas braucienam Pierīgā līdz 1.jūnijam te.

 • Apmācības treneriem/ Jauniešu apmācība. (2019.gada 15.aprīlis – 15.oktobris)

Dienas kārtība un nodarbību laiki apskatāmi te: Equus_treneri_apmacibas_junijs_oktobris_2019_pdf.

 • Apmācības treneriem/ Iejāde/Konkūrs (2019.gada 10.-12.maijs, 2019.gada 30.augusts-1.septembris)

Dienas kārtība maijā Te.

Dienas kārtība augustā (drīzumā).

 • Praktiskās Apmācības seminārs/ Pajūgu braukšana (2019.gada 2.-5.maijs, 2019.gada 4.-6.oktobris)

Dienas kārtība maijāTe.

Dienas kārtībaoktobrī TE

 • Seminārs “Mārketings un Reklāma” (2019.gada 9.decembris)

Semināra Dienas_kartiba

 • Seminārs “Mans nākotnes klients un mans nākotnes darbinieks. Veiksmīga sadarbība.”(2020.gada janvāris)
 • Seminārs “Tūrisms Zirgu saimniecībās.”
 • Noslēguma pasākums -Nozares popularizēšanas pasākums (2020.gada vasara)

Projekts tiek īstenots un finansēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekts tiks īstenots no 2019.gada 3.janvāra līdz 2020.gada 25.novembrim. Projekta kopējais un publiskais finansējums ir 85910,35 EUR.

Projekta publicitātes:
Video atskats uz Pajūgu braukšanas semināru

Video atskats uz projekta aktivitātēm:

 

Projekta vadītājs: EvaHaberkorne-Vimba mob.29210007, eva.haberkorne@gmail.com