Uzsākam īstenot starptautisku sadarbības projektu “Karjerizglītība- atbildība par savu un valsts nākotni”

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” sadarbībā ar “Partnerība laukiem un jūrai” (Vadošais partneris), “Lauku partnerību Lielupe” un Somijas  partnerību “Suupohja” uzsāks īstenot projektu, kas vērsts uz partneru teritorijās esošo skolu skolēnu karjeras izglītību, ar mērķi palīdzēt skolēniem saprast nākotnes iespējas darba tirgū, savu potenciālu un talantus, lai izdarītu mērķtiecīgu un informētu izvēli, turpinot mācības pēc pamatskolas un/vai vidusskolas, lai pēc tam darba tirgū dotos kā motivēti un zinoši darba ņēmēji vai jaunie uzņēmēji. Savukārt skolu karjeras konsultantiem un citām ar izglītību saistītajām personām tiks piedāvāta iespēja iepazīsties ar labās prakses piemēriem karjerizglītībā Latvijā un Somijā.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem, veidojot saikni starp uzņēmumiem-skolu- karjerizglītību, īpašu uzsvaru liekot uz tādā nozarēm kā Bio un cirkulārā ekonomika, uzņēmējdarbība aizsargājamajās dabas teritorijās, mazā uzņēmējdarbība, IT.

Plānotās aktivitātes:

  1. Iegādātas profesionālās pašnoteikšanās portfolio tiešsaistes vidē partneru teritorijās esošo skolu 7.-9. un 10. klašu skolēniem(ap 1000 skolēniem), ar mērķi identificēt skolēnu intereses, kas palīdzēs skolēniem nākotnes profesijas izvēlē, kā arī iegūtos datus izmantotu mērķtiecīgākai karjeras aktivitāšu plānošanā skolās. Iegūtie dati apkopotā veidā, kas atspoguļo skolēnu intereses un potenciālu, īpaši tehniskajās zinātnēs, IT, dabas zinātnēs un ķīmijā, kur trūkst darbinieki, tiks nodoti atbilstošo nozaru uzņēmējiem, kas tādejādi var papildus ieinteresēt un piesaistīt uzņēmuma nākotnes darbiniekus, arī piedāvājot iespēju jauniešu nodarbinātībai vasaras sezonā
  2. Organizētas 3 karjeras un kompetenču izglītības tematiski informatīvās nometne (katra par konkrētu nozari). Nometņu laikā skolēni apmeklēs uzņēmumus, iepazīsies ar profesijām un darba vidi un apstākļiem, lai nākotnes izvēle būtu pēc iespējas skaidrāka.
  3. 3 pieredzes apmaiņas braucieni ar skolēnu karjeru saistītajam personālam pie partneriem Latvijā, viens pieredzes apmaiņas brauciens pie partnera uz Somiju.
  4. Praktisko mācību materiālu iegāde skolām, kas veicinātu zināšanu ieguvi caur praktisku darbošanos.

Projekta tiešā mērķauditorija ir partneru teritorijās esošo skolu skolēni un pedagogi. Skolu jaunieši, kuri piedalīsies visās projekta aktivitātēs, kā arī  pedagogi, kuri strādās ar jauniešiem, dosies pieredzes apmaiņas braucienos un tiksies ar pedagogiem no partneru teritorijām.

Tomēr labuma guvēju loks ir daudz plašāks kā tiešā mērķauditorija. Noteikti ieguvēji ir uzņēmēji, kuri projekta īstenošanas rezultātā iegūs motivētākus un par sevi pārliecinātākus jaunos darbiniekus, tiks veicināta arī  jauno uzņēmēju spēju un potenciāla apzināšana un attīstīšana. Plašākā skatījumā ieguvums no projekta ir arī pašvaldībām un valstij kopumā, jo izglītībā ieguldītie līdzekļi tiks izlietoti mērķtiecīgāk, kas ilgtermiņā dos pienesumu valsts ekonomikai un attīstībai.

Projektā iesaistītās skolas no “Ropažu Garkalnes partnerība” teritorijas: Ropažu vidusskola un Zaķumuižas pamatskola, kā arī aicinām atsaukties un aktivitātēs pievienoties Garkalnes novada skolas.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada septembris līdz 2021.gada oktobrim.

Projekta kopējās izmaksas: 99 070 EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta Nr.19-00-A019.333-000003.

Projekta vadītāja: Ieva Vītola Deusa, tel: 20610185, ieva@plj.lv

Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” vadītāja: Eva Haberkorne-Vimba, tel: 29210007, ropazigarkalne@gmail.com

Līdzīgi raksti

Image coming soon
30Apr
No 29. aprīļa līdz 17. maijam ir atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā 20 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) reģionālajās... Lasīt vairāk
Image coming soon
18Apr
Šī gada 18. aprīlī Mārupes novadā norisinājās ceturtais no sešiem POP-UP pasākumiem Rīgas reģiona uzņēmējiem – “KOPĀ BŪS AUGT!”. Pasākumā vairāk... Lasīt vairāk
5Apr
Beidzot ceļvedis Pierīgas apceļošanai ieguvis vēl draudzīgāku veidolu novadu viesiem, jo viss tūrisma piedāvājums tagad pieejams arī jaunajā EXIT RĪGA lietotnē... Lasīt vairāk
8Mar
Amata nosaukums – administratīvais vadītājs Darba pienākumu apraksts: Izsludināt un organizēt atklātu projektu iesniegumu konkursu kārtas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas... Lasīt vairāk